Ruka u testu : Sadržaj > Integralna nastava
Integralna nastava

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) - Univerzitet u Beogradu i Francuska akademija nauka su u junu 2010 godine potpisale aneks ugovora o saradnji u obrazovanju koji se odnosi na eksperiment „Integralna nastava nauka i tehnologija (EIST) u 5 - om i 6 - om razredu“.

Tim ugovorom je projekat Ruka u testu dobio pravo da koristi sve resurse i iskustva koja su tokom 4 godine eksperimentisanja (2006-2010) u 50-tak koleža formirale, a zatim i stavile na raspolaganje svim zainteresovanim, Francuska akademija nauka i Francuska  tehnološka akademija zajedno sa Ministarstvom obrazovanja Francuske.

Nastavnicima nauka u Srbiji stavljamo na raspolaganje, uz svesrdnu pomoć pri njihovoj realizaciji u praksi, kratak prikaz o tri moguća modela nastave nauka u višim razredima osnovne škole, kao i module „MATERIJA I MATERIJALI“ i „ENERGIJA I ENERGIJE“ korišćene pri realizaciji eksperimenta „Integralna nastava nauka i tehnologija (EIST) u 5 - om i 6 - om razredu“.

Ruka u testu predlaže širok spektar pedagoških projekata koji pre svega ističu multidisciplinarnost, ekseprimentisanje, saradnju i internacionalizaciju predavanja nauka u školi. Uključivanje u projekte je moguće tokom cele školske godine
Modul Ciklus Rezime
Tri moguća modela nastave nauka
u osnovnoj školi
   
„MATERIJA I MATERIJALI“ Tokom godine  
„ENERGIJA I ENERGIJE“ Tokom godine  


Poslednja izmena : 19/10/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2013